Müdürlüğümüze bağlı birimler için gerçekçi verilere dayanarak hazırlanacak olan tahmini gelir bütçesi ile tahmini gider bütçesine ilişkin kullanılacak standart tablolar FORMLAR sekmesine eklenmiştir.


05 Temmuz 2018