Üniversitemiz Döner Sermaye Yürütme Kurulu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan TAŞ başkanlığında Prof. Dr. Celal ARTUNÇ, Prof. Dr. Ali Celalettin Sinan YÜRÜKER, Doç. Dr. Selahattin BOZKURT ve İşletme Müdürü Ercan BİLGEÇ' in katılımı ile 12/10/2022 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda 14 gündem maddesi görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

Rektörlük Binası


12 Ekim 2022