Müdürlüğümüzün bağlı bulunduğu saymanlık olan Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ile 20/05/2024 tarihinde "Dış Paydaş Toplantısı" yapılarak Müdürlüğümüzde Muhasebe Müdürü ve personelleri misafir edilmiş olup, genel işleyiş ile yapılan iş ve işlemler görüşülmüştür.


22 Mayıs 2024