Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesi uyarınca 26 Eylül 2008 Tarih ve 27009 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kurulmuştur. Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversitemiz Yönetim Kurullunun yetki devriyle Döner Sermaye Yürütme Kurulu olup Harcama Yetkilisi Rektör’dür. Yönetim kurulu, gelirlerle ilgili ilke ve oranlar tespit edildikten sonra bu ilke ve oranlar çerçevesinde birim önerilerini de dikkate alarak katkı payı dağıtımı ile ilgili karar almaktadır.