Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesi uyarınca 26 Eylül 2008 Tarih ve 27009 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kurulmuştur. Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversitemiz Yönetim Kurulu olup, bu yetkisini yetki devriyle Döner Sermaye Yürütme Kuruluna devretmiştir. Yürütme kurulu ilgili yönetmelik ile kendisine verilen yetkiler doğrultusunda tüm gelir ve giderlere ilişkin kararları alır. Döner Sermaye İşletmesi bir Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  ve altı bağlı birimle faaliyetlerine devam etmektedir.