Misyon

Uşak Üniversitesinin stratejik planlarının gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, tüm birimlerin katkılarıyla elde edilen döner sermaye gelirlerini arttırmak ve katkıların adil olarak paylaşımını sağlayacak akılcı, ekonomik ve şeffaf bir yönetim için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Vizyon

Yenilikçi, Çağdaş, Bilimsel ve Teknolojik gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Çalışkanlık, Doğruluk, Güler yüz ve Kaliteyi ilke edinmiş personeli ile döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üreten ve elde edilen kaynakları en verimli şekilde kullanan örnek bir Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olmaktır.

Temel Değerler

1) Yasalara uymak

Müdürlüğümüze verilen görevleri yerine getirirken, yapılan her iş ve işlemin öncelikle yasal düzenlemelere uygun olarak yapılması,

2) Güvenilirlik

Belirlenen şartlar altında, istenilen fonksiyonları yerine getirirken Müdürlüğümüzün her birimiyle, her ferdiyle güvenilir olunması,

3) Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para, zaman ve malzeme gibi kaynakların etkin ve en verimli şekilde kullanılması,

4) Açıklık

Kurallar ve süreçlerle ilgili hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde şeffaf hareket edilmesi,

 

5) Çağdaşlık

Verilen hizmet sürecinde modern toplumun Kültürel, Siyasal, Hukuksal ve Bilimsel birçok eylemini barındıran yapısına her zaman ayak uydurulması,

6) Yenilikçilik

Yenilikleri izleyen ve değişimlere hızla uyum sağlayan, kurum içinde haksız rekabeti tümüyle dışlayan, çalışanları yüksek performansa götüren çalışma ortamı sağlanarak sürekli koruması,

7) Hesap verilebilirlik

Yaptığı iş ve işlemlerin tümünden her zaman; Topluma, her türlü denetime, üst yönetime ve paydaşlarına hesap vermeye hazır olunmasıdır. İlkelerimiz Müdürlüğümüzün karar ve stratejilerini belirlemede rehberlik etmektedir.